Iesien

Metāla spirāle
Metāla spirālē iesiesim līdz 460 lapām biezu dokumentu. Iesiešanas veids nodrošina atkārtotu lapu ielikšanu vai izņemšanu.
Vairāk >
Plastmasas spirāle
Plastmasas spirālē iesiesim līdz pat 450 lapām biezu dokumentu. Iesiešana plastmasas spirālē nodrošina atkārtotu lapu ielikšanu vai izņemšanu.
Vairāk >
Arhīva vāki
Cauršūti arhīva kartona vāki paredzēti dažādu projektu, sevišķi būvprojektu, iesiešanai. Arhīva vākos iesietais materiāls ir ērti lietojams un viegli uzglabājams.
Vairāk >
Grāmatu apvākošana
Grāmatu un burtnīcu apvākošana (ievākošana) - pasargā savu grāmatu no bojājumiem!
Vairāk >
Caurauklošana
Svarīgu dokumentu (līgumu, iepirkumu u.c.) ar nelielu lapu skaitu cauršūsim ar notāra diegu, garantējot, ka dokuments netiks acīmredzami bojāts.
Vairāk >
Mapēs / reģistros
Lai ikdienā bieži izmantojami dokumenti, piemēram, pavadzīmes, līgumi, būvniecības projekti, semināru meteriāli u.c. ātri nenobružātos, piedāvājam tos sakārtot mapēs – reģistros.
Vairāk >
Piezīmju klades
Iegādājies kādu no gatava dizaina kladēm vai personalizē savu unikālo piezīmju kladi.
Vairāk >
Citi iesiešanas veidi
Dokumentu mapes, Bukletēšana, Skavošana
Vairāk >