29240166

Iesien

Grāmatu iesiešana

Mazu tirāžu grāmatu druka un iesiešana. Grāmatas iespējams izgatavot dažos eksemplāros cietajos vai mīkstajos vākos.
Vairāk >

Metāla spirāle

Metāla spirālē iesiesim līdz 460 lapām biezu dokumentu. Iesiešanas veids nodrošina atkārtotu lapu ielikšanu vai izņemšanu.
Vairāk >

Plastmasas spirāle

Plastmasas spirālē iesiesim līdz pat 450 lapām biezu dokumentu. Iesiešana plastmasas spirālē nodrošina atkārtotu lapu ielikšanu vai izņemšanu.
Vairāk >

Arhīva vāki

Cauršūti arhīva kartona vāki paredzēti dažādu projektu, sevišķi būvprojektu, iesiešanai. Arhīva vākos iesietais materiāls ir ērti lietojams un viegli uzglabājams.
Vairāk >

Grāmatu apvākošana

Grāmatu un burtnīcu apvākošana (ievākošana) - pasargā savu grāmatu no bojājumiem!
Vairāk >

Caurauklošana

Svarīgu dokumentu (līgumu, iepirkumu u.c.) ar nelielu lapu skaitu cauršūsim ar notāra diegu, garantējot, ka dokuments netiks acīmredzami bojāts.
Vairāk >

Mapēs / reģistros

Lai ikdienā bieži izmantojami dokumenti, piemēram, pavadzīmes, līgumi, būvniecības projekti, semināru meteriāli u.c. ātri nenobružātos, piedāvājam tos sakārtot mapēs – reģistros.
Vairāk >

Piezīmju klades

Iegādājies kādu no gatava dizaina kladēm vai personalizē savu unikālo piezīmju kladi.
Vairāk >

Citi iesiešanas veidi

Papildu iesiešanai spirālēs, cietajos vākos vai termoiesiešanai, piedāvājam arī iesiešanu dokumentu mapēs un reģistros, skavošanu, brošēšanu un bukletēšanu, kas īpaši aktuāli ir bukletu izgatavošanā.
Vairāk >